LOGEX

Finalna radionica za vježbu LOGEX-13

1.1.2013

U periodu 22 - 25.10.2012.godine u Komandi za podršku Hrvatske vojske u Zagrebu održava se finalna radionica za vježbu LOGEX-13 (LOGEX-13 Final RSOM and MEL/MIL Workshop). Kao predstavnici OS BiH na ovoj radionici učestvuju pukovnik Ernes Heleg iz Komande logistike i kapetan Siniša Velaga iz Centra za kontrolu kretanja Komande logistike.

U periodu 22 - 25.10.2012.godine u Komandi za podršku Hrvatske vojske u Zagrebu održava se finalna radionica za vježbu LOGEX-13 (LOGEX-13 Final RSOM and MEL/MIL Workshop). Kao predstavnici OS BiH na ovoj radionici učestvuju pukovnik Ernes Heleg iz Komande logistike i kapetan Siniša Velaga iz Centra za kontrolu kretanja Komande logistike.

Na radionici učestvuju predstavnici oružanih snaga:
a) zemalja učesnica vježbe LOGEX-13 (Training Nations: Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Švedska)
b) zemalja posmatrača u vježbi LOGEX-13 (Observer Nations: Armenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldavija, Srbija i Ukrjaina)
c) zemalja koje daju podršku vježbi LOGEX-13 (Supporting Nations: Češka, Finska, Danska, Velika Britanija i SAD).

Predstavnici oružanih snaga 19 zemalja zastupljenih u vježbi LOGEX-13 na ovoj radionici finaliziraće dokumente i izvršiti posljednje zajedničke koordinacije i pripreme za ovu vježbu.

Ovom radionicom završava se skoro jednoipogodišnji proces planiranja i organizacijskih pripreme za međunarodnu logističku vježbu LOGEX-13 koja će se realizovati u kasarni „Rajlovac“ Sarajevo u periodu 04 -15.februar 2013.godine.

Info: KL