LOGEX

Realizovana III pripremna radionica za međunarodnu vježbu „LOGEX“

1.1.2013

U okviru aktivnosti za održavanje međunarodne vježbe „LOGEX 13“, koja će se realizovati od 14-15. februara 2013. godine u Bosni i Hercegovini, u kasarni „Rajlovac OS BiH“ 12.12. 2012. godine održana je pripremna radionica, na kojoj su razmatrane dosadašnje aktivnosti na provođenju priprema za organizaciju vježbe, kao i operativne aktivnosti neophodne za uspješnu organizaciju vježbe.

U okviru aktivnosti za održavanje međunarodne vježbe „LOGEX 13“, koja će se realizovati od 14-15. februara 2013. godine u Bosni i Hercegovini, u kasarni „Rajlovac OS BiH“ 12.12. 2012. godine održana je pripremna radionica, na kojoj su razmatrane dosadašnje aktivnosti na provođenju priprema za organizaciju vježbe, kao i operativne aktivnosti neophodne za uspješnu organizaciju vježbe.

Na radionici su razmatrane funkcionalne nadležnosti timova za podršku i organizaciju vježbe, finalizirana su pitanja Plana podrške vježbe, realizacija nabavki MS i ugovaranja usluga za vježbu, logistička i informatička podrška vježbe, analiza realizacije sanacije i uređenja prostorija za smještaj i izvođenje vježbe i dr.

Zamjenik šefa rukovodstva vježbe brigadir Mirsad Pajević, koji je bio glavni koordinator radionice, istakao je zadovljstvo dostignutim stepenom priprema, te ukazao na potrebu još bolje saradnje šefova timova za organizaciju vježbe, posebno na planu nabavke i ugovaranja usluga za vježbu.

Vježba „LOGEX 13 “ se provodi kao sastavni dio logističkog edukacijskog programa „LOGEX“ koja se kontinuirano izvodi pod sponzorstvom i mentorstvom Združenog štaba Vojske SAD (USJSCOM) i Američke komande za Evropu (EUCOM) uz podršku NATO škole Oberammergau, NATO Komande za transformaciju iz Norfolka, oružanih snaga Češke, Danske, Finske, Hrvatske i Velike Britanije.

LOGEX program je dizajniran prema NATO standardima i procedurama radi pružanja pomoći PfP i NATO zemljama u dostizanju i implementaciji njihovih NATO logističkih partnerskih ciljeva, sa svrhom ojačavanja kapaciteta, povećanja kooperacije i podupiranja transformacijskih napora zemalja učesnika, razmještanju, pružanu logističke podrške jedinica u mirovnim misijama, sa težištem na razvijanju multinacionalne logističke podrške.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba