Ured pravoslavnog dušebrižništva

Posjeta vojnog atašea Republike Srbije Uredu pravoslavnog dušebrižništva u Ministarstvu odbrane BiH

29.8.2019

Vojni ataše Republike Srbije u Bosni i Hercegovini pukovnik Danko Štrbac posjetio je 28. augusta 2019. godine Ured pravoslavnog dušebrižništva u Ministarstvu odbrane BiH.

Prilikom posjete, nastojatelj Ureda protojerej Milorad Milinković upoznao je vojnog atašea sa radom i funkcionisanjem Pravoslavne vjerske službe u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH.

Tom prilikom izražena je želja da se u budućnosti ostvari međusobna saradnja u aktivnostima Pravoslavne vjerske službe u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, kako sa Vojskom Srbije tako i sa vjerskom službom u Vojsci Srbije.

Info – Ured pravoslavnog dušebrižništva