Edukacija

Početak novog ciklusa učenja engleskog jezika

27.4.2011

U svim centrima za učenje engleskog jezika u Oružanim snagama BiH koji djeluju u sastavu Odjeljenja stranih jezika Centra za profesionalni razvoj OS BiH, nakon pauze od dvije sedmice, 26. aprila 2011. godine nastavljen je ciklus učenja engleskog jezika.

U svim centrima za učenje engleskog jezika u Oružanim snagama BiH koji djeluju u sastavu Odjeljenja stranih jezika Centra za profesionalni razvoj OS BiH, nakon pauze od dvije sedmice, 26. aprila 2011. godine nastavljen je ciklus učenja engleskog jezika.

Pomenuti ciklus učenja engleskog jezika u OS BiH obuhvata više nivoa i to: osnovni nivo, niži srednji nivo, srednji nivo, viši srednji nivo i napredni nivo učenja engleskog jezika. Po završetku naprednog nivoa ciklus je završen, a polaznici koji uspješno savladaju sve nivoe pripremljeni su za polaganje STANAG testa.

Trenutno kurseve engleskog jezika pohađa 208 polaznika u centrima za učenje engleskog u Rajlovcu kod Sarajeva, Tuzli, Banja Luci, Čapljini i Doboju.

Info- Komanda za obuku i doktrinu