Edukacija

Završetak kursa grčkog jezika

31.5.2011

U kasarni „Kozara“ u Banjaluci, 27. maja 2011. godine, još jedna generacija polaznika kursa grčkog jezika sa uspjehom je završila početni nivo. Kurs je trajao četiri mjeseca, a završilo ga je 13 polaznika iz redova Oružanih snaga BiH.

U kasarni „Kozara“ u Banjaluci, 27. maja 2011. godine, još jedna generacija polaznika kursa grčkog jezika sa uspjehom je završila početni nivo. Kurs je trajao četiri mjeseca, a završilo ga je 13 polaznika iz redova Oružanih snaga BiH.

Ispred Komande obuke i doktrine certifikate o završenom kursu polaznicima je uručio pukovnik Željko Ljubojević, a ceremoniji su prisustvovali i major Zorinko Stopić, voditelj kursa, instruktor kapetan Dalibor Anđić, te profesorica grčkog jezika angažirana ispred grčke Ambasade, gospođica Vasilki Trimpu.

Što se instruktora i predavača tiče, već 30. maja oni su počeli sa novom aktivnošću, odnosno rad s novom grupom polaznika. Ovaj put riječ je o 10 pripadnika OS BiH koji su završili sva tri stepena grčkog jezika, i sada obnavljaju znanje jezika kroz tzv. kondiciranje. Za njih postoji mogućnost da u narednom periodu budu upućeni na neku od vojnih škola u Grčkoj.

Info- Komanda za podršku