Edukacija

Završen kurs informatike

17.6.2011

U Centru za profesionalni razvoj OS BiH u Travniku, 17. juna 2011.godine, završen je osnovni kurs informatike za pripadnike OS BiH. Kurs je uspješno završilo 15 polaznika koji su kroz nastavne teme iz oblasti informatike ovladali osnovnim vještinama korištenja informatičke opreme.

U Centru za profesionalni razvoj OS BiH u Travniku, 17. juna 2011.godine, završen je osnovni kurs informatike za pripadnike OS BiH. Kurs je uspješno završilo 15 polaznika koji su kroz nastavne teme iz oblasti informatike ovladali osnovnim vještinama korištenja informatičke opreme.

Polaznicima je u ime komandanta KOiD- a pukovnik Mihajla Durana uručio certifikate o završenom kursu.
Tokom kursa obrađene su teme vezane za hardver, softver, operativni sistem Windows XP, Office 2003, osnove internet komunikacije, te sigurnost informacija i računarske mreže, a kurs su realizovali instruktori iz sastava Centra za profesionalni razvoj, zastavnik Zehrudin Šahinović i vodnik Edhem Šehić.
Naredni kurs informatike planiran je za septembar tekuće godine.

Info- Komanda za obuku i doktrinu