Edukacija

Godišnja radionica instruktora engleskog jezika OS BiH

24.2.2012

U organizaciji Komande obuke i doktrine OS BiH, u periodu od 20. do 24. februara 2012. godine na lokaciji VB „Aerodrom Dubrave“ realizovana je Radionica za instruktore engleskog jezika.

U organizaciji Komande obuke i doktrine OS BiH, u periodu od 20. do 24. februara 2012. godine na lokaciji VB „Aerodrom Dubrave“ realizovana je Radionica za instruktore engleskog jezika.

Cilj navedene Radionice bio je analiza trenutnog stanja učenja engleskog jezika, sagledavanje problema u radu, te profiliranje budućih planova, a sve u svrhu poboljšanja uslova i metoda učenja engleskog jezika u narednom periodu.

Na Radionici je prisustvovalo 23 instruktora iz Centara za učenje engleskog jezika OS BiH, a istom je rukovodio načelnik Odjeljenja stranih jezika u CPR pukovnik Haris Gazić. Pored navedenih učesnika, Radionici je prisustvovao i predstavnik STANAG tima ZŠ OS BiH, kao i gost predavač, pukovnik Enis Redžepagić iz Komande 5.pbr.

Info – 5.pbr