Edukacija

Završen opšti kurs za instruktore OS BiH

30.3.2012

U Centru za profesionalni razvoj KOiD 30.03.2012. održana je svečana ceremonija završetka Opšteg kursa za instruktore OS BiH. Kurs je realiziran u period od 05.03.-30.03.2012. a pohađalo ga je 20 polaznika – pripadnika jedinica OS BiH, kojima su ovom prilikom uručena uvjerenja o uspješno završenom kursu za instruktore.

U Centru za profesionalni razvoj KOiD 30.03.2012. održana je svečana ceremonija završetka Opšteg kursa za instruktore OS BiH. Kurs je realiziran u period od 05.03.-30.03.2012. a pohađalo ga je 20 polaznika – pripadnika jedinica OS BiH, kojima su ovom prilikom uručena uvjerenja o uspješno završenom kursu za instruktore.

Opšti kurs za instruktore OS BiH fokusiran je na obuci budućih instruktora u skladu sa propisanim standardima i Doktrinom obuke OS BiH. Izvodi se metodom predavanja i praktičnim radnjama sa težištem na metode izvođenja obuke i nastave.

Voditelj kursa major Alman Kasumović se u završnici osvrnuo na kratak pregled realizacije ovog kursa kojeg sadrže dva modula – Modul I “Didaktičko-metodički pristup nastavi” i Modul II “Razvoj i prezentacija lekcija”. Čestitajući polaznicima naglasio je da je ova klasa polaznika je jedna od najuspješnijih klasa koje su pohađale ovaj Kurs.

Pukovnik Hazrudin Hasagić, Načelnik odjeljenja vojnih kurseva CPR KOiD tokom svog obraćanja polaznicima naglasio je da se radi o kursu koji polaznike osposobljava da kroz stečene vještine uspješno prenose svoja znanja drugima – te da je važno da znanja stečena na ovom kursu što više primjenjuju u praksi čime će otvarati i nove prilike za svoja profesionalna usavršavanja.

info:KOiD