Edukacija

Pripadnici OS BiH na kursu za obuku rodnih trenera u RACVIAC-u

24.5.2018

U Centru za sigurnosnu saradnju RACVIAC u Zagrebu, R. Hrvatska, se od 14-25.05.2018. godine realizira kurs za obuku rodnih trenera u organizaciji RACVIAC-a, na kojem učestvuju i pripadnici Oružanih snaga BiH.

Direktor kursa je certificirani instruktor za rodna pitanja pukovnik Fahir Žilić, načelnik odjeljenja za civilno-vojnu saradnju ZŠ OS BiH, a pored pukovnika Žilića, u svojstvu studenata na kursu učestvuju pukovnik Fariz Fadžan pripadnik PSOTC/KOiD i majorica Asmira Smailbegović pripadnica KUP-a/KP OS BiH.

 

Kurs se održava u saradnji sa Nordijskim centrom za rod u vojnim operacijama (NCGM) i Glavnim stožerom  Oružanih snaga Hrvatske vojske (GS OS HV), a cilj ove  saradnje je promocija politike rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti u sigurnosnom sektoru

 

Cilj kursa je obuka i osposobljavanje instruktora i trenera za uspješno planiranje, izvođenje i procjenjivanje edukacije, obuke i vježbi, o tome kako integrirati rodnu perspektivu kod provođenje obuke unutar njihovih funkcionalnih oblasti, a okupio je 25 učesnika, oficira, podoficira, te civilnih službenika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Finske, Crne Gore, Holandije, Norveške, Portugala, Rumunije, Slovenije, Švedske, Turske i Velike Britanije.

 

Kurs će pružiti učesnicima potrebno znanje o zakonskim okvirima i smjernicama o integrisanju rodne perspektive u vojne operacije, kao i vještine i kompetencije neophodne za efektivno planiranje, izvođenje i procjenu obuke osoblja iz oblasti sigurnosnog sektora, kako u nacionalnom tako i u međunarodnom kontekstu.

 

Studenti koji uspješno polože završni ispit, bit će promovisani u rodne trenere i od strane komandanta NCGM bit će im uručen certifikat o uspješno završenom kursu za rodnog trenera. 

 

info -Vojni predstavnik BiH u RACVIAC

4 FOTO GALERIJA