Edukacija

Regionalni info dan u SR Njemačkoj

28.2.2020

U organizaciji Komandno štabne škole u SR Njemačkoj (LGAI), pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine major Erdin Begić imao je prezentaciju Bosne i Hercegovine na Regionalnom info danu pod nazivom „Zapadni Balkan“, 27. februara 2020. godine.

Ova aktivnost je ustaljena praksa na ovoj najvećoj vojnoj ustanovi za obrazovanje vojnih oficira u SR Njemačkoj, te je obaveza svakoga polaznika da predstavi zemlju iz koje dolazi. Bosna i Hercegovina je predstavljena kroz prezentaciju povijesnih, kulturnih i drugih znamenitosti, kroz strukturalno ustrojstvo države, nastanak i strukturu Oružanih snaga, zadatke i aktivnosti, učestvovanje u međunarodnim misijama, planove za budućnost, kao i izazazove sa kojima se susreće.

Info – Vojni ataše BiH u SR Njemačkoj

3 FOTO GALERIJA