Immediate Response 21

Prvi konvoj američkih vozila za vježbu sa Oružanim snagama BiH ušao u Bosnu i Hercegovinu

22.4.2021

Konvoj vojnih vozila iz sastava 21. komande za podršku američkih oružanih snaga u Evropi ušao je u srijedu, 21. aprila 2021. godine, u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Gradiška.

Riječ je o prvom konvoju vojnih vozila Oružanih snaga SAD-a koji je sa ciljem prebacivanja ljudstva i opreme za potrebe bilateralne vježbe „Brzi odgovor 21“ ušao na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Vježba „Brzi odgovor 21“ je zajednički događaj za vježbu OS BiH i SAD-a, a realizirat će se u drugoj polovini mjeseca maja 2021. godine na poligonima za obuku Oružanih snaga BiH Manjača i Glamoč, te na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ kod Tuzle.

U narednim danima očekuje se dolazak preostalih američkih snaga koje će sa Oružanim snagama BiH učestvovati u vježbi. 

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,