Immediate Response 21

Pripremna radionica iz oblasti odnosa s javnošću za medijsku promociju vježbe „Brzi odgovor 21“

16.4.2021

U Domu Oružanih snaga BiH, od 12. do 16. aprila 2021. godine održana je pripremna radionica za medijsku promociju vježbe „Brzi odgovor 21“.

Radionica je provedena u saradnji sa medijskim timom Oružanih snaga SAD-a i Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu. Cilj iste bio je priprema za uspostavljanje privremenog medijskog informativnog centra (MIC) za medijsku promociju vježbe „Brzi odgovor 21“, koja će se realizovati u drugoj polovini mjeseca maja na poligonima za obuku Oružanih snaga BiH Manjača i Glamoč, te na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“.

Kroz petodnevnu radionicu, članovi MIC-a su izradili Plan medijske prezentacije za predmetnu vježbu, identifikovali strategiju komuniciranja, te kreirali ključne poruke. Medijski centar će doprinjeti boljoj medijskog prezentaciji vježbe, kao i unaprijediti sposobnosti privremenog informativnog centra kao ključnog alata OS BiH u komuniciranju sa javnošću.

info - ZŠ OS BiH