Immediate Response 21

Pripreme za vježbu “Immediate response” na lokaciji “Gladna brda” Glamoč

27.4.2021

Na lokaciji „Gladna brda” Glamoč u toku su pripreme za predstojeću vježbu američkih vojnih snaga “Immediate response” koja će se održati od 15. do 25.maja ove godine.

Na lokaciji „Gladna brda” Glamoč se u narednom periodu očekuje dolazak oko 170 pripadnika američkih vojnih snaga, smještenih po bazama u Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu* i Albaniji, sa ciljem učestvovanja u vježbi, kao i konvoja sa pratećom opremom. Riječ je o jednoj od najvećih vježbi na prostoru jugoistočne Evrope.

 

*Ova oznaka ne utiče na poziciju ili status i u skladu je s Rezolucijom 1244/99 Vijeća sigurnosti UN-a i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

5 FOTO GALERIJA