Immediate Response 21

Počela Vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“ i vježba „IMMEDIATE RESPONSE 21“ 5.pbr OS BiH

18.5.2021

Vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“ na kojoj učestvuju Štab i podređene jedinice 5.pbr i vježba „IMMEDIATE RESPONSE 21“ na kojoj učestvuje 1/5.pbr, počela je 17. maja 2021. godine. Na zajedničkim vježbama, pored pripadnika OS BiH, učestvuju i pripadnici OS SAD-a.

Vježbe na kojima učestvuju pripadnici 5.pbr će se realizirati na dvije lokacije u BiH i to: Glavnom poligonu obuke „Manjača i na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave” Živinice.

Cilj vježbe je da jedinice OS BiH, u koordinaciji sa OS SAD-a, izvrše postavljene zadatke kako bi dostigle potrebne standarde koji su postavljeni u NATO-u.

Vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“ i vježba „IMMEDIATE RESPONSE 21“ će trajati do 02.06.2021. godine. Vježbe će se realizirati u skladu sa scenarijem zajedničkih vojni vježbi u skladu sa dobijenim komandama.

Info - 5.pbr