Immediate Response 21

Vježba OS BiH i OS SAD „Brzi odgovor 21“ prešla u fazu taktičkih pokreta na terenu

20.5.2021


Nakon kvalifikacijskih bojevih gađanja iz pješadijskog naoružanja, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, četvrtog dana vježbe „Brzi odgovor 21“, u četvrtak 20. maja 2021. godine, prešli su u fazu taktičkih pokreta na terenu.

Operativna komanda OS BiH je izdala operativno naređenje komandantu Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH da se izvrše taktički pokreti u cilju potpune integracije snaga i pripreme za još intenzivniju fazu vježbe „Brzi odgovor 21“.

U sklopu redovnih aktivnosti obilaska angažiranih jedinica, direktor vježbe „Brzi odgovor 21“ u BiH brigadir Slaven Blavicki posjetio je i privremeni Medijski informativni centar (MIC) MO i OS BiH, koji je oformljen i za ovu vježbu, uz podršku OS SAD. Jedinice na terenu posjetio je i predstavnik Operativne komande OS BiH brigadir Mirzet Lubenović. Obojica su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima na vježbi.

Istovremeno, na poligonu za obuku Manjača je počela i redovna godišnja vježba Oružanih snaga BiH „Dinamičan odgovor 21-4“, čime se dodatno provjerava sposobnost komandnog kadra OS BiH za istovremeno kombiniranje dvije različite vježbe. Time ukupni broj angažiranog ljudstva sada iznosi više od 1.700 vojnika.

12 FOTO GALERIJA