Obuke u zemlji i inostranstvu

Pripreme bataljona veze za vježbu „Dinamičan odgovor 12-5“

30.4.2012

Bataljon veze Brigade taktičke podrške intenzivno je u fazi obuke. Pored redovne individualne i kolektivne obuke u toku su i pripreme za učešće ove jedinice u združenoj vježbi “Dinamičan odgovor 12-5” koja će se održati u mjesecu maju na poligonu “Manjača”.

Bataljon veze Brigade taktičke podrške intenzivno je u fazi obuke. Pored redovne individualne i kolektivne obuke u toku su i pripreme za učešće ove jedinice u združenoj vježbi “Dinamičan odgovor 12-5” koja će se održati u mjesecu maju na poligonu “Manjača”.

Pored priprema uređaja, vozila i sistema veza potrebno je izvršiti i sve neophodne logističke pripreme i uvježbati personal za boravak u logorskoj prostoriji.

Info-brTP