Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizovana obuka sa MTT EUFORA u inžinjerijskom bataljonu

30.4.2012

U inžinjerijskom bataljonu Brigade taktičke podrške 27.04.2012. godine završen je 11. MODUL obuke koji se u ovoj jedinici realizovao od strane austrijskog kontigenta MTT EUFOR-a.

U inžinjerijskom bataljonu Brigade taktičke podrške 27.04.2012. godine završen je 11. MODUL obuke koji se u ovoj jedinici realizovao od strane austrijskog kontigenta MTT EUFOR-a.

Ova obuka trajala je dvije sedmice tj. u periodu od 16. do 27.04. 2012. godine kada je upriličena i dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili ovu obuku. Ovaj modul se realizovao pod nazivom “Inžinjerijska mjerenja” a sastojao se iz tema koje su se odnosile na rad sa građevinsko-nivelirskim uređajima, trigonometrijskim funkcijama, duplom pentagonskom prizmom, piketima i drugim mjernim instrumentima u geodeziji.

Prema riječima samih polaznika obuke ovo je bio jedan od najznačajnijih i najkopleksnijih modula obuke jer su se susreli sa stvarima koje su zaista neophodne za kvalitetno i stručno izvršavanje svojih svakodnevnih zadataka. Upravo iz tog razloga ovo je bio i zahtjevan kurs koji se sastojao od iscrpnog izučavanja teoretskih pravila u učionici, a tek nakon toga se pristupilo praktičnom uvježbavanju stečenih znanja na poligonu za obuku. U jednoj od tih praktičnih vježbi izvršilo se je mjerenje površina i visine tačaka na zemljištu kao i pravljenje presjeka terena.

Prilikom dodjele cetrifikata, major Kristijan, koji je bio šef tima za obuku, je izrazio zadovoljstvo zalaganje pripadnika inžinjerijskog bataljona kao i ukupnim prijemom i saradnjom za vrijeme realizacije obuke u kasarni “Zdravko Čelar” – Drventa.

Info-brTP