Obuke u zemlji i inostranstvu

Završetak vojnih kurseva OPK i OOK

5.6.2012

Ceremonijom uručenja certifikata u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u kasarni Travnik, 01.06.2012. godine završeni su vojni kursevi klasa 12-I za dva vojna kursa: Osnovni podoficirski kurs i Osnovni oficirski kurs.

Ceremonijom uručenja certifikata u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u kasarni Travnik, 01.06.2012. godine završeni su vojni kursevi klasa 12-I za dva vojna kursa: Osnovni podoficirski kurs i Osnovni oficirski kurs.

Prisutnima su se obratili brigadir Robert Sušac komandant KOiD-a i pukovnik Amer Duraković komandant Centra za profesionalni razvoj Travnik.

U svome obraćanju brigadir Sušac je naglasio da mu je najveće zadovoljstvo prisustvovati ovakvim ceremonijama na kojima se vidi konkretan rezultat obuke u OS BiH, te se zahvalio instruktorima na veoma uspješno realizovanim klasama vojnih kurseva. Pukovnik Duraković je čestitao polaznicima na uspješno završenom kursu i izrazio zadovoljstvo u postignutim rezultatima polaznika.

Najboljim polaznicima u klasi 12-I su proglašeni narednik Danijel Bakula na Osnovnom podoficirskom kursu, a potporučnik Elvir Vatreš na Osnovnom oficirskom kursu.
Kurseve je uspješno završilo 120 polaznika, od toga je 55 polaznika Osnovnog podoficirskog kursa i 65 polaznika Osnovnog oficirskog kursa. Naredna klasa vojnih kurseva počinje 27. augusta 2012. godine

info: KOiD