Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka na brzim vodama i repeling

14.6.2012

Izviđačka četa 6.pješadijske brigade realizovala je u periodu od 11.06. do 13.06.2012. godine obuku na rijeci Vrbas, kod mosta u Trapistima.

Izviđačka četa 6.pješadijske brigade realizovala je u periodu od 11.06. do 13.06.2012. godine obuku na rijeci Vrbas, kod mosta u Trapistima.

Sama obuka obuhvatala je nekoliko nastavnih pitanja koja su realizovana na tri radne tačke. Na prvoj radnoj tački vojnici su upoznati sa vrstama, upotrebom i načinom vezivanja alpinističkih čvorova; druga radna tačka „Spuštanje po užetu“ realizovana je uvježbavanjem vojnika i starješina tehnikama „pauk“ i „dilfer“, dok je treća radna tačka iskorištena ne samo za upoznavanje sa opremom, vožnjom i mjerama sigurnosti upotrebe čamca - već su pripadnici čete u sklopu realizacije ove radne tačke pristupili i uređenju obale i korita rijeke Vrbas.

Zalaganjem pojedinaca i kolektiva čete obuka je realizovana bez problema, a pripadnici čete su dokazali da se u sklopu neposredne obuke može na domišljat način pomoći lokalnoj zajednici u očuvanju prirodne sredine i pokazati prisustvo pripadnika brigade i OS BiH.

Info - 6. pbr