Obuke u zemlji i inostranstvu

Pripadnici Oružanih snaga BiH učestvovali na obuci u R.Sloveniji

28.9.2012

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u periodu od 03. do 22.09.2012.godine, učestvovali su na zajedničkoj obuci u Inžinjerijskoj jedinici u Novom Mestu - R.Slovenija.

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u periodu od 03. do 22.09.2012.godine, učestvovali su na zajedničkoj obuci u Inžinjerijskoj jedinici u Novom Mestu - R.Slovenija.

Ova obuka organizovana je i realizovana od strane EUFOR-a sa težištem na temi "Izgradnja mosta-Euro-bridge Compact 200", na kojoj su pored šest pripadnika OS BiH učestvovali i pripadnici 114. inžinjerijskog bataljona Vojske R.Slovenije.

Obuka je bila veoma korisna s više aspekata. Kao prvo, zbog usvajanja novih i razvijanja postojećih znanja i sposobnosti. Dalje, podizanje nivoa obučenosti pripadnika Inžinjerijskog bataljona u izvođenju radova na izgradnji mosta.

Po završetku obuke realizovana je analiza iste i dodjela certifikata za polaznike obuke, na kojoj je bila prisutna delegacija OS BiH na čelu sa komandantom Inžinjerijskog bataljona pukovnikom Dragoljubom Čubrilovićem, oficirom za inžinjeriju u Upravi J3/7 pukovnikom Željkom Šinikom i oficirom za inžinjeriju u OK OS BiH majorom Izudinom Muftićem.

Pripadnici OS BiH, tokom pohađanja obuke, postigli su značajne rezultate te uspješno predstavljali OS BiH, a Inženjerijski bataljon je sada bogatiji za obučene pripadnike koji posjeduju znanja i sposobnosti za izgradnju mosta.

Info - ZŠ OS BiH