Obuke u zemlji i inostranstvu

Održana konferencija o obuci OS BiH za 2013. godinu

13.2.2014

U Domu OS BiH u Sarajevu dana 13.02. 2014. godine održana je konferencija o obuci OS BiH za 2013. godinu. Konferenciju je otvorio načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general major Anto Jeleč.

Cilj konferencije o obuci je bio prezentiranje postignutih rezultata realizovane obuke na svim nivoima komandovanja i kontrole u OS BiH tokom 2013. godine, sagledavanje dobrih i loših strana procesa obuke i izazova sa kojima su se komande i jedinice OS BiH susretale prilikom njene realizacije kao i utvrđivanje konkretnih prijedloga i mjera za unapređenje i poboljšanje sistema obuke u OS BiH za naredni period.

Konferenciji su prisustvovali najodgovorniji predstavnici i starješine MO i OS BiH - ministar odbrane BiH gosp. Zekerijah Osmić, pomoćnici ministra, načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč sa svojim zamjenicima brigadim generalima Mirkom Tepšićem i Senadom Mašovićem, komandant OK OS BiH brigadni general Dragan Vuković i komandant KP OS BiH brigadni general Husein Tursunović sa njihovim zamjenicima, komandanti brigada i drugi predstavnici MO i OS BiH neposredno uključeni u sistem obuke OS BiH.

Pored predstavnika MO i OS BiH konferenciji su prisustvovali i predstavnici NATO štaba u Sarajevu, snaga EUFOR-a u BiH i Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH.

Na konferenciji je izvršena kritička analiza postignutih rezultata institucionalne, individualne i kolektivne obuke OS BiH u zemlji i inostranstvu sa nivoa Zajedničkog štaba OS BiH, Operativne komande i Komande za podrške OS BiH i njihovih potčinjenih komandi i jedinica. Prikazane su karakteristike, mogućnosti i prednosti novog simulacijskog sistema obuke „ JCATS“ - (Joint Conflict and Tactical Simulation) za cjelokupan proces obuke u OS BiH, a posebno obuke komandi i jedinica OS BiH u izvođenju operacija širokog spektra – vojnih operacija, operacija podrške miru i operacija podrške civilnim organima u kriznim i vanrednim situacijama.

U zaključcima iznesenim na konferenciji, ministar Osmić je, između ostalog, istakao da „obuka komandi i jedinica ostaje i dalje prioritet broj 1 i najvažniji zadatak Oružanih snaga u miru sa ciljem dostizanja operativne sposobnosti i spremnosti za izvođenja operacija punog spektra.“ On je izrazio očekivanje da svi oni koje se bave obukom u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH daju maksimum kako bi u narednom periodu nastavili sa jačanjem sposobnosti Oružanih snaga BiH.

Ministar Osmić je u svom obraćanju medijima ukazao na značaj obuke u OS BiH te naglasio da je Godišnja konferencija o obuci značajna iz više razloga – što se prezentiraju svi postignuti rezultati ali i slabosti, što se otvoreno razgovara o izazovima na koje se nailazi u procesu izvođenju obuke te da se kroz zajedničku i konstruktivnu diskusiju iznose prijedlozi za njeno poboljšanje i unapređenje u 2014. godini.

General Jeleč je istakao da je obuka jedan od najvažnijih prioriteta OS BiH u miru i da se od konferencije očekuje ne samo da izvrši detaljnu kritičku i objektivnu analizu postignutih rezultata obuke u OS BiH za 2103. godinu nego i da utvrdi konkretne pravce djelovanja u sistemu obuke za naredni period. Posebno je naglasio kako je krajnji cilj obuke u OS BiH da u skladu sa visokim NATO standardima imamo vrhunski obučene i osposobljene pripadnike OS, komande i jedinice na svim nivoima komandovanja i kontrole (C2) uvjek sposobne i spremne da u svim uslovima kompleksnog operativnog okruženja potpuno izvrše Zakonom o odbrani propisanu misiju i zadatke OS BiH.

Info – ZŠ OS BiH

8 FOTO GALERIJA