Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka od strane MTT EUFOR-a u Inžinjerijskom bataljonu

12.3.2014

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona su u periodu od 24.02. do 06.03.2014. godine bili obučavani od strane MTT EUFOR-a (slovenski kontigent) u procesu donošenja vojnih odluka (PDVO) na temu „Pomoć civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda“.

Ova obuka se izvodila u hotelu „Biser“, a danas je upriličena ceremonija podjele certifikata polaznicima  povodom uspješno završene obuke. Specifičnost pomenute obuke se ogleda i u tome što su uključivana i lica iz civilnih institucija: vatrogasne jedinice, civilne zaštite i policije iz grada Derventa. S obzirom na predstavljenu temu obuke, predstavnici ovih institucija su prepoznali značaj ove aktivnosti jer je u slučaju stvarne situacije od krucijalnog značaja uska saradnja i koordinacija vojnih i civilnih resursa. Prilikom podjele certifikata, komandant Inžinjerijskog bataljona, pukovnik Čubrilović Dragoljub, se zahvalio na uspješno završenoj obuci svim polaznicima kao i pripadnicima mobilnog trening tima iz Slovenije i Austrije. Ukazao je na probleme sa kojima se susrećemo svakodnevno u pogledu nedostatka materijalnih resursa, ali je naglasio da to i nije presudno koliko pravovremeno i kvalitetno djelovanje u datoj konkretnoj situaciji. Pukovnik Jirki Raunio, koordinator za nastavu u štabu EUFOR-a, je istakao kako se sa svakom novom obukom i vježbom podiže nivo procesa donošenja vojnih odluka. Rekao je i da se ovo iskustvo može svakodnevno iskoristiti prilikom izvršavanja redovnih zadataka i obaveza. Na kraju je šef slovenskog MTT-a, major Miran Kristovič,  rekao da je izuzetno zadovoljan realizacijom obuke i da je Inžinjerijski bataljon spreman da opravda povjerenje građana za ono što se od njih očekuje u konkretnoj situaciji.

Trend u NATO-u je naglašavanje civilno-vojnih operacija, odnosno asistencije za uspostavljanje normalnog toka života i rada stanovništva u zemljama  pogođenim ratnim dejstvima ili elementarnim nepogodama. Saradnja sa EUFOR-om je bila na visokom nivou, a značaj njihovog prisustva je ispoljen kroz iskustvo kao instruktora-mentora kao i lica koji su direktno učestvovali u situacijama pomoći civilnom stanovništvu. Nakon ove obuke, sljedeće godine se planira i terenska vježba kada će se stvoriti prilika da se konkretno pokaže stepen obučenosti pripadnika Inžinjerijskog bataljona u situacijama pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elemntarnih nepogoda.

Info-brTP