Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizacija stručno-specijalističke oficirske obuke u Vojnoobavještajnom bataljonu

8.12.2015

Realizacija stručno-specijalističkog dijela III faze osnovne oficirske obuke kadeta u trajanju od 12 sedmica završena je 04.12.2015. godine u Vojnoobavještajnom bataljonu, a na navedenoj obuci je bilo 6 (šest) kadeta, od kojih je 1 (jedna) žena, i svi su uspješno završili ovu fazu obuke.

Od planiranih 12 (dvanaest) sedmica obuke u ovoj fazi, stručno-specijalistička obuka je realizovana kroz 9 (devet) sedmica, odnosno 240 nastavnih sati, a istu je realizovalo 35 (tridesetpet) instruktora iz sastava VOR OS BiH, te stažiranje u trajanju od 3 (tri) sedmice u ulogama početnih oficirskih dužnosti u VOR-u za koje su planirani. Stažiranjem su rukovodila 4 (četiri) instruktora – mentora iz sastava Vojnoobavještajnog bataljona.

Glavni oficir za vođenje i realizaciju stručno-specijalističkog dijela III faze osnovne oficirske obuke kadeta u Vojnoobavještajnom bataljonu je bio kapetan Adem Herak koji je sa polaznicima postigao odlične rezultate.

Najbolje rezultate u ovoj fazi obuke postigao je kadet Zoran Raljić, a odmah iza njega je kadet Milica Blagojević koja je po završetku obuke istakla da je ovo do sada bio najzanimljiviji dio obuke koja je dobro koncipirana i gdje je tokom svih 12 (sedmica) bila zastupljena integracija teorijskog i praktičnog dijela obuke što je i dalo visoke rezultate koje su kadeti i postigli.

Info- brTP