Obuke u zemlji i inostranstvu

Zajednička obuka pripadnika OS BiH i EUFOR-a u BiH - „Workshop“

14.9.2021

U skladu sa Godišnjim planom obuke komandi i jedinica Oružanih snaga BiH za 2021. godinu, 2/6.pbr sa predstavnicima EUFOR-a je na lokaciji kasarne „Adil Bešić“ u Bihaću 7. i 8. septembra 2021.godine, realizovao radionicu (Workshop), sa ciljem priprema za zajedničku vojnu obuku.

Cilj ovih priprema, kojoj su pored predstavnika OS BiH iz sastava 2. pješadijskog bataljona - 6. pješadijske brigade prisustvovali i predstavnici Multinacionalnog bataljona EUFOR-a iz Butmira te članovi savjetodavnog Tima EUFOR-a iz sastava OS Poljske pri 6. pbr, jeste uvježbavanje i podizanje interoperabilnosti snaga iz segmenta Operacija podrške miru, gdje su usaglašeni svi zadaci i obaveze učesnika za realizaciju obuke sa EUFOR-om.

 

Predstavnici EUFOR-a zahvalili su se na prijemu te izrazili zadovoljstvo na pripremama za zajedničku obuku, koje su pripadnici OS BiH do sada realizovali.

 

Pored navedenog, usaglašen je plan i scenarij događaja i incidenata, koji će biti realizovani u okviru zajedničke obuke čija realizacija je planirana u mjesecu novembru 2021. godine.

 

Info 6.pbr

4 FOTO GALERIJA