Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija vježbe na sistemu JANUS u CBS Žunovnica

21.6.2010

Na osnovu Naređenja pretpostavljene Komande, kao i obaveze realizacije glavnih događaja u obuci na putu do Rotacije 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade u 2010.godini, na lokaciji CBS Žunovnica u periodu od 14.-18.06.2010.godine 3.pb/4.pbr uspješno je realizovana simulacijska vježba na sistemu JANUS.

Na osnovu Naređenja pretpostavljene Komande, kao i obaveze realizacije glavnih događaja u obuci na putu do Rotacije 3.pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade u 2010.godini, na lokaciji CBS Žunovnica u periodu od 14.-18.06.2010.godine 3.pb/4.pbr uspješno je realizovana simulacijska vježba na sistemu JANUS.

Na uvodnom brifingu i rezultatima OPB-Manevar prisustvovali su komandant 4.pbr brigadni general Ivica Jerkić, pukovnik Tašo Dacić sa timom starješina ZŠ OS BiH kao i major Ivandić sa timom starješina OK OS BiH.

Tokom realizacije vježbe na sistemu JANUS izvedena je operacija „Manevar 20“ u četiri faze:

FAZA I - Posjedanje ZP i prolaz kroz borbeni raspored prijateljskih snaga

FAZA II - Pokret do kontakta

FAZA III - Odbrana

FAZA IV - Protivnapad

Dana 18.06.2010.godine izvršena je analiza izvedene JANUS vježbe po BOS, kojoj su prisustvovali pukovnik Hašim Škrijelj ispred KOiD i NŠ 4.pbr pukovnik Nihad Klinac, gdje je data ocjena vježbe od strane osoblja CBS-a, te uručen certifikat za uspješno realizovanu vježbu.

info – 4.pbr