Vježbe u zemlji i inostranstvu

CPX vježba komandnog mjesta 1.pješadijskog bataljona 5.pbr

19.1.2011

U skladu Smjernicama za obuku Komande 5.pbr i Planom obuke za I kvartal 2011. godine, na putu do ROTACIJE 11-1, u periodu od 10. do 14.01.2011. godine na lokaciji razmještaja 1.pješadijskog bataljona 5.pbr u kasarni „7. Muslimanske brigade“ u Zenici, realizovana je vježba komandnog mjesta (CPX) Komande i jedinica 1/5.pbr OS BiH.

U skladu Smjernicama za obuku Komande 5.pbr i Planom obuke za I kvartal 2011. godine, na putu do ROTACIJE 11-1, u periodu od 10. do 14.01.2011. godine na lokaciji razmještaja 1.pješadijskog bataljona 5.pbr u kasarni „7. Muslimanske brigade“ u Zenici, realizovana je vježba komandnog mjesta (CPX) Komande i jedinica 1/5.pbr OS BiH.

Pored starješina Komande i jedinica bataljona, vježbi su prisustvovali i rodovski oficiri iz pridodatih jedinica, kao i tim starješina CBO/KOiD OS BiH sa lokacije Manjača, koji su u sklopu vježbe vršili procjenu obučenosti i rada Štaba bataljona.

Vježba komandnog mjesta je uspješno realizovana, a stečena iskustva na ovoj vježbi uveliko će se koristiti u realizaciji STX vježbe koja slijedi, kao i same Rotacije 11-1, koja je jedan od glavnih događaja u obuci u 2011. godini za 5.pješadijsku brigadu OS BiH.

Info – 5.pbr