Vježbe u zemlji i inostranstvu

Održana vježba „Red Wing 5“

1.4.2011

Dana 30.03.2011.godine na lokalitetu vatrogasnog poligona Sarajevskog aerodroma održana je vježba, nesreća aviona u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo (MAS), pod nazivom „Red Wing 5“.

Dana 30.03.2011.godine na lokalitetu vatrogasnog poligona Sarajevskog aerodroma održana je vježba, nesreća aviona u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo (MAS), pod nazivom „Red Wing 5“.
Simulirana je nesreća aviona B737 sa 45 putnika i članova posade, koji se prilikom pada zapalio. Uslijedile su akcije gašenja požara, spašavanja , evakuacije, te trijaža unesrećenih od strane aerodromskih službi i hitne pomoći. Hitna pomoć je ustanovila da je za dva povrijeđena lica potreban vertikalan transport, nakon čega je rukovodilac vježbe MAS preko AKL Sarajevo/RCC BiH zatražio upotrebu helikoptera OS BiH za medicinsku evakuaciju navedenih lica kojom prilikom je posada 2.helikopterskog skvadrona na vrijeme bila uzbunjena i uspješno izvršila navedeni zadatak.
Simulacija nesreće i cjelokupne vježbe je imala za cilj provjeru sposobnosti osoblja i operativnosti važećeg plana za vanredne situacije te organa i službi MAS uz podršku Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Granične policije BiH, MUP kantona Sarajevo, te helikopterskih jedinica OS BiH (2.helikopterski skvadron br ZS i PZO).
Komitet sigurnosti MAS koji je vršio monitoring vježbe istu je ocijenio uspješnom, a spremnost i uvježbanost učesnika se pokazala na zavidnom nivou.

Info: br ZSiPZO