Vježbe u zemlji i inostranstvu

Zajednička vojna vježba pripadnika vojne policije OS BiH sa pripadnicima OS SAD

22.4.2011

Pripadnici Bataljona vojne policije brTP u sklopu namjenski formirane Jedinice vojne policije OS BiH završili su zajedničku vojnu vježbu sa pripadnicima OS SAD, OS Rumunije, OS Poljske, OS R Češke i OS SR Njemačke, s ciljem pomoći u pripremama 172. brigade OS SAD-a za odlazak u misiju (Preduputna obuka).

Pripadnici Bataljona vojne policije brTP u sklopu namjenski formirane Jedinice vojne policije OS BiH završili su zajedničku vojnu vježbu sa pripadnicima OS SAD, OS Rumunije, OS Poljske, OS R Češke i OS SR Njemačke, s ciljem pomoći u pripremama 172. brigade OS SAD-a za odlazak u misiju (Preduputna obuka). Zajednička vojna vježba relizovala se u periodu od 17. marta do 11. aprila 2011. godine u bazi Hofesfeld i Granfenwoeh u SR Njemačkoj. Sastav Jedinice vojne policije OS BiH činilo je 94 pripadnika OS BiH od čega je 77 pripadnika bVP brTP i 17 pripadnika iz vodova vojne policije 4., 5. i 6. pbr, što je do sada brojčano najveća grupa pripadnika OS BiH koja je bila uključena u relizaciju međunarodne zajedničke vojne vježbe. Pripadnici vojne policije OS BiH su u navedenoj vježbi bili u ulozi Afganistanske Uniformisane Policije. Naše desetine su bile raspoređene po policijskim stanicama distrikta. Komandiri stanica bili su odgovorni za sigurnost i provođenje zakona u distriktima. Od 23 – 29.03.2011. godine vršena je realizacija STX i uvježbavanje naših desetina sa instruktorima iz SAD radi pripreme za izvršenje zadataka tokom vježbe.

Od 30.03.2011. godine vršena je STX sa upotrebom desetina tokom koje su izvršavani zadaci i radnje u skladu sa scenarijem vježbe. Uspješno je izvršen veliki broj zadataka iz nadležnosti AUP kao i planiranje i realizacija tri zajedničke operacije sa brigadom ANA (Afganistanska nacionalna armija), ISAF i ABP (Afganistanska granična policija).
U tim operacijama jedinice AUP bili su angažovani na slijedećim zadacima:
- Patroliranje u zonama odgovornosti
- Upad i pretresi objekata
- Hapšenje, privođenje i zatvaranje osumnjičenih
- Pretresi lica i vozila
- Uspostava kontrolnih tačaka „CHECKPOINT“
- Postupci sa zarobljenim
- Reakcija pri nailasku na NUS
- Operacije kordona i traganja

Tokom vježbe realizovana je obuka sa snagama ISAF po slijedećim temama:
- Obuka sa naoružanjem
- Operacije kordona i traganja
- Uspostava i rad na kontrolnim tačkama
- Reakcija pri nailasku na NUS
- Hvatanje terorista
- Saradnja sa civilnim vlastima
- Pretres osumnjičenih
- Privođenje i zatvaranje osumnjičenih
- Obuka na elektronskom naoružanju (simulatori)
- Obuka sa neeksplodiranim ubojnim napravama (izrada i upotreba istih)
- Obuka iz prve pomoći.
- Pratnja konvoja

Pripadnici vojne policije su sve postavljene zadatke izvršili u potpunosti za što su dobili najviše ocjene i pohvale od pripadnika OS SAD. Iskustvo stečeno na navedenoj vježbi koristiće pripadnicima vojne policije za vlastite pripreme za učešće u sličnim operacijama te generalno unaprijediti interoperabilnost naših jedinica sa jedinicama OS zemalja članica NATO saveza.

Odjel za civilno – vojnu saradnju Komande brTP