Vježbe u zemlji i inostranstvu

Komandant Nacionalne garde države Maryland general-major James Adkins i vojno-diplomatski predstavnici u BiH posjetili Centar za borbenu obuku OS BiH na Manjači

13.5.2011

Komandant Nacionalne garde države Maryland general-major James Adkins, koji od 12-17.05. 2011. godine boravi u posjeti Bosni i Hercegovini i vojno-diplomatski predstavnici deset zemalja akreditiranih u Bosni i Hercegovini, posjetili su 13. maja Centar za borbenu obuku OS BiH na Manjači kod Banjaluke.

Komandant Nacionalne garde države Maryland general-major James Adkins, koji od 12-17.05. 2011. godine boravi u posjeti Bosni i Hercegovini i vojno-diplomatski predstavnici deset zemalja akreditiranih u Bosni i Hercegovini, posjetili su 13. maja Centar za borbenu obuku OS BiH na Manjači kod Banjaluke. Razlog posjete je bio prisustvovanje dijelu rotacijske vježbe koju izvode pripadnici 1/5. pbr.

Događaju su sa saradnicima prisustvovali brigadir Nikola Zekić ispred Zajedničkog štaba OS BiH, generali Sakib Forić i Mirko Tepšić ispred Operativne komande, general Dragan Vuković ispred Komande za podršku, te starješine iz sastava KOiD-a kao jedinice koja kontrolira i ocjenjuje obuku i 5. pješadijske brigade, na čelu sa komandantom jedinice brigadnim generalom Senadom Mašovićem.
Komandant bataljona, pukovnik Mirsad Stabandžić je na osmatračkom mjestu prisutne upoznao sa dosadašnjim tokom vježbe, budući da je jedinica na poligonu od 9. maja, sa težištem na temu na dan njihove posjete, kad je po planu bilo izvođenje vježbe “Kontranapad”. Prisutni su sa osmatračnice mogli posmatrati tok vježbe u kojoj su kao protivničke snage učestvovale jedinice OPFOR-a.

Inače, bili su prisutni vojni atašei iz Engleske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Rumunije, SAD, Slovenije, Srbije, Španije i Ukrajine. Po završetku posjete oni su izrazili zadovoljstvo onim što su vidjeli na terenu.

Info- Komanda za podršku