Vježbe u zemlji i inostranstvu

Savremeni oblici ratovanja kao tema vježbe 2. i 3.pješadijskog bataljona 6.pješadijske brigade pod nazivom “Usijanje 2011“

3.6.2011

Nekinetičke operacije kao oblik savremenog ratovanja bile su težište uvježbavanja starješina Komande 2.i 3.pješadijskog bataljona 6.pbr uz mentorstvo tima starješina Centrа za mirovne operacije iz Butmira.

Nekinetičke operacije kao oblik savremenog ratovanja bile su težište uvježbavanja starješina Komande 2.i 3.pješadijskog bataljona 6.pbr uz mentorstvo tima starješina Centrа za mirovne operacije iz Butmira.
Imaginarna zona operacija i prostor za upotrebu snaga i sredstava animirao je štabove bataljona u punom kapacitetu da od 30.05. do 03.06. 2011. aktivno razmatraju sve mogućnosti i pravce eventualnog angažovanja u kompleksnim operacijama. Uvod u obuku bataljona sa pridodatim specijalistima, oficirom vatrene podrške, inžinjerije, vojno – obavještajnog bataljona, zračnih snaga i ABHO otpočela je predavanjem koje su realizovale starješine PSOTC majori Robert Beljan i Goran Stokić na temu iskustva u protivpobunjeničkim operacijama u misiji ISAF u Afganistanu.
Nakon pojašnjavanja scenarija vježbe i prijema operativnog naređenja od strane starješina Komande brigade, bataljoni su proveli potpuni proces donošenja vojnih odluka (PDVO) u kojem je prioritet dat nekinetičkim operacijama kroz civilno vojnu kooperaciju, info i medijske operacije.
U nekoliko dana realizovanih aktivnosti starješine su uspješno ispunile ciljeve obuke kroz usvajanje NATO koncepta interoperabilnosti, te usvajanje standardnih operativnih procedura.
Tokom realizacije vježbe Komandu brigade posjetio je i brigadni general Mirko Tepšić, zamjenik komandanta OK OS BiH, koji se kroz povratne informacije upoznao sa pojedinostima iz scenarija vježbe i samim tokom procesa donošenja vojnih odluka.
Brigadni general Stamenko Novaković, komandant 6.pbr pohvalio je učesnike vježbe u nastojanjima da vježbu realizuju u punom kapacitetu i iskazao je zadovoljstvo na pruženoj podršci pripadnika Centra za mirovne operacije.
Po završetku vježbe Komandi 2. i 3.pješadijskom bataljonu, te Komandi 6.pbr uručeni su certifikati o uspješno završenoj obuci od strane PSOTC-a.
Info – 6. pbr