Vježbe u zemlji i inostranstvu

Situacijska vježba (STX) 1.Haubičke baterije

25.5.2012

Na osnovu Godišnjeg plana obuke artiljerijskog bataljona, a u cilju priprema za realizaciju planirane terenske vojne vježbe (FTX), 23.05.2012 godine u kasarni “Miralem Jugo” - Livač, 1. Haubička baterija je uspješno realizovala situacijsku trening vježbu (STX)

Na osnovu Godišnjeg plana obuke artiljerijskog bataljona, a u cilju priprema za realizaciju planirane terenske vojne vježbe (FTX), 23.05.2012 godine u kasarni “Miralem Jugo” - Livač, 1. Haubička baterija je uspješno realizovala situacijsku trening vježbu (STX) „Izviđanje, izbor i posjedanje vatrenog položaja“.

U sklopu vježbe realizovani su slijedeći zadaci :

- Izviđanje i izbor vatrenog položaja,
- Posjedanje vatrenog položaja,
- Rad na vatrenom položaju,
- Napuštanje vatrenog položaja.

Tokom realizacije vježbe, pripadnici 1.Haubičke baterije pokazali su visok stepen profesionalnosti i obučenosti u izvođenju postavljenih zadataka što je rezultatski doprinijelo potpunoj realizaciji postavljenih ciljeva.

Info – 4. pbr