Vježbe u zemlji i inostranstvu

Finalna radionica za vježbu LOGEX-13

23.10.2012

U periodu 22-25.10.2012.godine u Komandi za podršku Hrvatske vojske u Zagrebu održava se finalna radionica za vježbu LOGEX-13 (LOGEX-13 Final RSOM and MEL/MIL Workshop). Kao predstavnici OS BiH na ovoj radionici učestvuju pukovnik Ernes Heleg iz Komande logistike i kapetan Siniša Velaga iz Centra za kontrolu kretanja Komande logistike.

U periodu 22-25.10.2012.godine u Komandi za podršku Hrvatske vojske u Zagrebu održava se finalna radionica za vježbu LOGEX-13 (LOGEX-13 Final RSOM and MEL/MIL Workshop). Kao predstavnici OS BiH na ovoj radionici učestvuju pukovnik Ernes Heleg iz Komande logistike i kapetan Siniša Velaga iz Centra za kontrolu kretanja Komande logistike.
Na radionici učestvuju predstavnici oružanih snaga:
a) Zemalja učesnica vježbe LOGEX-13 (Training Nations: Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Švedska)
b) Zemalja posmatrača u vježbi LOGEX-13 (Observer Nations: Armenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldavija, Srbija i Ukrjaina)
c) Zemalja koje daju podršku vježbi LOGEX-13 (Supporting Nations: Češka, Finska, Danska, Velika Britanija i SAD)
Ukupno predstavnici iz oružanih snaga 19 zemalja zastupljenih u vježbi LOGEX-13.

Na ovoj radionici finaliziraju se dokumenti za vježbu i vrši posljednja zajednička koordinacija priprema za vježbu, a između ostalog:
a) Ažuriraju je organizacijske strukture bataljona (ORGBAT) i nacionalnih elemenata podrške (NSE) za vježbu;
b) Izrađuje se konačni MNDDP (Multinacionalni plan strateškog transporta);
c) Izrađuju se liste osnovnih događaja i zadataka za obučavanje u vježbi (MEL - Main Event List i MIL – Main Incident List);
d) Finalizira se poimenični spisak svih učesnika vježbe po formacijskim dužnostima u vježbi;
e) Izrađuje se konačna verzija operativnog plana (OPLAN) i Aneksa R i S (Aneks logistike i Aneks kretanja i transporta);
f) Izrađuje se Knjiga dobrodošlice (Welcome Book) za vježbu;
i drugi dokumenti neophodni za kvalitetne pripreme i samu realizaciju vježbe LOGEX-13.

Sa ovom radionicom završava se skoro jednoipogodišnji proces planiranja i organizacijskih pripreme za međunarodnu logističku vježbu LOGEX-13 koja će se realizovati u kasarni „Rajlovac“ Sarajevo u periodu 04-15.februar 2013.godine.

Info: KL