Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija situacijske vježbe (STX) uz vanjsko ocenjivanje u 3/5.pbr OS BiH

5.11.2012

Na taktičkom poligonu u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini, dana 01.11.2012. godine, izvedena je situacijska vježba (STX), uz vanjsko ocjenjivanje pješadijskog voda i voda minobacača 120 mm iz sastava 3.pješadijskog bataljona 5.pbr. Aktivnost je realizovana na osnovu Godišnjeg plana obuke za 2012. godine.

Na taktičkom poligonu u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini, dana 01.11.2012. godine, izvedena je situacijska vježba (STX), uz vanjsko ocjenjivanje pješadijskog voda i voda minobacača 120 mm iz sastava 3.pješadijskog bataljona 5.pbr. Aktivnost je realizovana na osnovu Godišnjeg plana obuke za 2012. godine.

U toku vježbe, proigrane su sljedeće taktičke radnje: posjedanja područja prikupljanja, priprema za borbu, uspostava kontrolne tačke (CHECK POINT) i odbrane na brzu ruku. Cilj ove zahtjevne vježbe je bio da se sagleda obučenost pripadnika bataljona u izvršavanju navedenih taktičkih radnji i postupaka, te da se ocijeni stepen obučenosti, kako vojnika, tako i starješina. Vježbu su pratili ocenjivači iz sastava Komande 3. pješadijskog bataljona.

Komandant bataljona pukovnik Branko Studen, pohvalio je učesnike vježbe, naglasivši da rad, zalaganje, prikazane vještine i znanja pokazuju visok stepen osposobljenosti sastava 3.pb.

info: 5.pbr