Vježbe u zemlji i inostranstvu

„Dinamičan odgovor 12-6“

14.11.2012

6. pješadijska brigada Oružanih snaga BiH sa pridodatim jedinicama provodi vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 12-6” u Centru za borbene simulacije (CBS) i Centru za borbenu obuku (CBO) Komande za obuku i doktrinu OS BiH na poligonu za obuku Manjača – Banja Luka u periodu od 05.11. do 16.11.2012. godine.

6. pješadijska brigada Oružanih snaga BiH sa pridodatim jedinicama provodi vježbu „DINAMIČAN ODGOVOR 12-6” u Centru za borbene simulacije (CBS) i Centru za borbenu obuku (CBO) Komande za obuku i doktrinu OS BiH na poligonu za obuku Manjača – Banja Luka u periodu od 05.11. do 16.11.2012. godine.
U sklopu ove vježbe 13.11.2012. godine na poligonu za obuku Manjača, Banja Luka upriličen je Dan za posjetioce, posmatrače i predstavnike medija. Realizacijom Plana aktivnosti gostima su se, svako iz svog domena, obratili brigadni general Sakib Forić (oficir za provođenje vježbe), brigadni general Stamenko Novaković (komandant 6. pješadijske brigade), brigadir Robert Sušac (direktor vježbe „Dinamičan odgovor 12-6”) te major Elvir Bešić (komandant bataljonske borbene grupe 6. pješadijske brigade).

Cilj vježbi „Dinamičan odgovor 12-6“ je osigurati obuku selektovanih vojnih zadataka za interoperabilnost (MTI), procjenu sposobnosti Komande brigade i ocjenu spremnosti bataljonske borbene grupe (BBG) da u realnom vremenu planiraju i izvode operacije punog spektra, s krajnjim ciljem dostizanja neophodnog nivoa interoperabilnosti jedinica na obuci da bi bili prepoznati kao ozbiljan partner NATO u operacijama podrške miru.
Posjetom vježbi vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 12-6” posjetioci, posmatrači i fotoreporteri imali su priliku vidjeti život i rad snaga bataljonske borbene grupe 6. pbr u prednjoj operativnoj bazi, nakon čega se izvodila vježba bojevog gađanja u kojima su se koristili borbeni resursi: baterija haubica 122 mm, vod minobacača 120 mm, vod minobacača 60 mm, pješadijska četa sa automatskom puškom M16A1 i puškomitraljezom M60, protivoklopno Odjeljenje ručni bacač raketa 64 mm (zolja) i Odjeljenje protivoklopnih sredstava srednjeg dometa – FAGOT.

Ispred Oružanih snaga BiH vježbi su prisustvovali i komandant OK OS BiH brigadni general Ivica Jerkić, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Mirko Tepšić, zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH brigadni general Marko Stojčić, komandant Brigade taktičke podrške brigadir Esad Šejtanić, komandant 5.pbr. brigadni general Senad Mašović, komandant 4.pbr. brigadir Tomo Kolenda, te komandant Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane brigadir Zoran Dunović. Vježbi su prisustvovali i predstavnici vojnodiplomatskog kora u BiH.
Info - KOiD