Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba Komande 6.pješadijske brigade „Usijanje 2010“

26.2.2010

Nekinetičke operacije kao oblik savremenog ratovanja bile su predmet uvježbavanja Komande 6.pbr uz mentorstvo tima starješina Centra za mirovne operacije iz Butmira. Imaginarna zona operacija i prostor za upotrebu snaga i sredstava animirao je Štab brigade da od 22-26. februara aktivno razmatra sve mogućnosti i pravce eventualnog angažovanja u kompleksnim operacijama.

Nekinetičke operacije kao oblik savremenog ratovanja bile su predmet uvježbavanja Komande 6.pbr uz mentorstvo tima starješina Centra za mirovne operacije iz Butmira. Imaginarna zona operacija i prostor za upotrebu snaga i sredstava animirao je Štab brigade da od 22-26. februara aktivno razmatra sve mogućnosti i pravce eventualnog angažovanja u kompleksnim operacijama.

Obuka Komande brigade, sa pratećim specijalistima, oficirom vatrene podrške, inžinjerije, zračnih snaga i ABHO, otpočela je predavanjem, koje su realizovale starješine PSOTC majori Kadić Ismet, Robert Beljan i Halilović Esad na temu: „Iskustva u protivpobunjeničkim operacijama u misiji ISAF u Afganistanu.“

Pojašnjavanjem scenarija vježbe i prijemom operativnog naređenja od strane starješina PSOTC-a, Štab brigade je krenuo sa procesom donošenja vojnih odluka u kojem je prioritet dat civilno-vojnoj operaciji u specifičnim operacijama. U nekoliko dana realizovanih aktivnosti starješine su identifikovali potrebne činjenice, pretpostavke, ograničenja, razvili pravce djelovanja i definisali zadatke jedinicama. Svaki od koraka procesa donošenja vojnih odluka praćen je brifinzima kao preduslovom za naredni korak.

Tokom realizacije vježbe Komandu brigade posjetio je brigadni general Mirko Tepšić koji se, kroz povratne informacije, upoznao sa pojedinostima iz scenarija vježbe i samim tokom procesa donošenja vojnih odluka.

Završnog dana vježbi je prisustvovao i brigadir Kenan Dautović, komandant PSOTC-a, koji je informisao starješine o ulozi samog Centra i mogućnostima koji isti može pružiti u procesu edukacije starješina. Prisustvujući završnom brifingu, brigadir Dautović je potvrdio da su starješine Komande brigade ostvarile cilj vježbe, a to je - uvježavanje Štabnog osoblja u procesu donošenje vojnih odluka i uvježbavanje Štabnih procedura u izradi potrebnih operativnih dokumenata.

Po završetku vježbe Komandant 6.pbr, brigadni general Stamenko Novaković, pohvalio je učesnike vježbe u nastojanjima da vježbu realizuju u punom kapacitetu i iskazao je zadovoljstvo na pruženoj podršci pripadnika Centra za mirovne operacije bez kojih ova vježba ne bi imala ovu dimenziju.

Kontakt: info_6pbr@js.mod.gov.ba