Vježbe u zemlji i inostranstvu

Situacijsko-terenska vježba 3/5. pbr

25.3.2010

Pripadnici Centru za borbenu obuku OS BiH, jedinice koja djeluje u sastavu Komande za obuku i doktrinu OS BiH, od 22. do 26. marta nalaze se na poligonu za vojnu obuku u Glamoču, gdje je u toku izvođenje situacijsko-terenske vježbe 3. bataljona Pete pješadijske brigade.

Pripadnici Centru za borbenu obuku OS BiH, jedinice koja djeluje u sastavu Komande za obuku i doktrinu OS BiH, od 22. do 26. marta nalaze se na poligonu za vojnu obuku u Glamoču, gdje je u toku izvođenje situacijsko-terenske vježbe 3. bataljona Pete pješadijske brigade.
Radi se o planiranoj aktivnosti kroz koju je već prošao 3/4. pbr, a do kraja maja će proći i 3/6. pbr. Inače, situacijsko-terenska vježba je jedna od kvalifikacijskih kapija na putu jedinice ka rotaciji i jedan od načina utvrđivanja osposobljenosti jedinice za rotaciju.

Prije same rotacije, svaka od jedinica prolazi tzv. MAPEX i SIMEX, odnosno vježbu komandnog mjesta na karti i simulacijsku vježbu koja se izvodi uz pomoć simulacijske opreme. Potom slijedi SITEX i kvalifikacijsko bojevo gađanje. Što se tiče SITEX vježbe, jedinica koja izvodi vježbu određuje sa liste osnovnih zadataka misije koje konkretno zadatke želi uvježbavati i pripremati za rotaciju. Najčešće su to odbrana, pokret do kontakta, protivnapad ali to mogu biti i druge misije formulirane od strane komandanta jedinice koja izvodi vježbu i za koje je procijenjeno da ih treba uvježbavati ili jednostavno ponoviti.
Pri tome, zadatak instruktora iz sastava CBO je da prate planiranje i realizaciju vježbe, koordiniraju i usmjeravaju aktivnosti u predloženoj misiji. Po njihovim riječima, za sada se sve odvija po planu.
Godišnjim planom obuke za 2010. planirano je da SITEX vježbe za sva tri bataljona budu završene do kraja maja, a onda slijede ostale pripreme za rotacije, dok su same rotacije, kao krune godišnje obuke, planirane za septembar, oktobar i novembar 2010. godine.

Tel. 051/335-699, 061/479-368