Vježbe u zemlji i inostranstvu

Uspješno realizovana zajednička pokazna vježba "Kulen Vakuf 2010"

11.6.2010

Dana 10.06.2010.godine u Kulen Vakufu je realizovana zajednička pokazna vježba "Kulen Vakuf 2010" - Spasavanje civilnog stanovništva od poplava. Na vježbi su učestvovali pripadnici OS BiH, jedinice u sastavu Civilne zaštite оpćine Bihać i pripadnici MUP USK-a.

Dana 10.06.2010.godine u Kulen Vakufu je realizovana zajednička pokazna vježba "Kulen Vakuf 2010" - Spasavanje civilnog stanovništva od poplava. Na vježbi su učestvovali pripadnici OS BiH, jedinice u sastavu Civilne zaštite оpćine Bihać i pripadnici MUP USK-a.

Ova vježba imala je za cilj podizanje saradnje 2/6.pbr Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa civilnim vlastima i civilnim strukturama općine Bihać i USK-a, provjera spremnosti učesnika vježbe u procedurama spasavanja civilnog stanovništva u slučaju poplava, stvaranje povjerenja kod lokalnog stanovništva u institucije sistema zaštite i spasavanja, jačanje saradnje i razmjena iskustava između učesnika vježbe i lokalnog stanovništva, te pomoć u stvaranju uslova za razvoj
lokalne zajednice, čime je i provjerena spremnost pripadnika 2.pješadijskog bataljona za što kvalitetnije izvršenje misije Oružanih snaga BiH, koja se odnosi na pomoć civilnom organima u reagovanju na ovakve i druge nesreće kod spasavanja imovine i ugroženih lica.

Zajednička pokazna vježba, koja je realizovana veoma uspješno, odraz je velikog zalaganja i tijesne civilno-vojne suradnje između pripadnika 2.pješadijskog bataljona 6.pbr Oružanih snaga BiH, te civilnih institucija sa područja općine Bihać i Unsko sanskog kantona koje su uključene u zaštitu i spasavanje.

Tokom realizacije pokazne vježbe "Kulen Vakuf 2010" - Zaštita i spasavanje civilnog stanovništva od poplava, u rejonu Kulen Vakuf, aktivnostima tokom vježbe rukovodio je Operativni centar u čijem sastavu su bili:
- kapetan Elvir Bešić,koordinator sa Civilnom zaštitom, ujedno rukovodilac aktivnosti
ispred OS BiH,
- poručnik Ale Prošić, koordinator za angažovanje Zračnih snaga OS BiH,
- inspektor Said Ljubijankić, ispred je Jedinice za podršku MUP USK-a,
- gdin Amir Bakrač, šef Operativnog centra Službe CZ, koordinator ispred CZ
оpćine Bihać,
- gdin Fuad Dedić, pomoćnik načelnika оpćine Bihać za CZ, ujedno načelnik općinskog
Štaba CZ i rukovodilac Оperativnog centra pokazne vježbe.

Realizaciju vježbe pratio tim starješina iz EUFOR-a na čelu sa zamjenikom komandanta EUFOR brigadnim generalom Tibor Nagy-om i tim starješina LOT house Cazin EUFOR-a.

U realizaciji zajedničke pokazne vježbe "Kulen Vakuf 2010"- Zaštita i spasavanje civilnog stanovništva od poplava na dan 10.06.2010.godine učestvovalo je ukupno 207 lica, od čega su sa svojim personalom i sredstvima učestvovale slijedeće jedinice ispred OS BiH:

- 2.pješadijski bataljon 6.pbr OS BiH
- Inžinjerijska jedinica iz sastava br TP
- Jedinica iz sastava br ZS i PZO
- Odjeljenje iz sastava 6.blp KL
- Tim voda vojne policije

Civilne strukture :
- Štab civilne zaštite оpćine Bihać
- Vatrogasna jedinica оpćine Bihać
- Medicinska služba Doma zdravlja u Bihaću
- Ronilačka jedinica općine Bihać
- Jedinica za podršku MUP-a USK-a
- Policijska uprava Bihać.

Nakon realizacije pokazne vježbe, na stadionu u Kulen Vakufu je održan TT zbor svih učesnika vježbe i opreme, gdje su se prisutnim obratili komandant 2.pb pukovnik Rifet Planinčić, komandant 6.pbr brigadni general Stamenko Novaković, te načelnik Štaba Civilne zaštite оpćine Bihać gospodin Fuad Dedić.

Info 6.pbr