Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizirana vježba pripadnika 1.pb. na JCATS

31.3.2014

Pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4.pbr Livno sa pridodatim jedinicama OS BiH u čijem sastavu su se nalazili: helikopterski skvadron, vojna policija, vod za NUS, inženjerijski vod i četa logističke podrške, od 24. do 28.03.2014. godine u CBO Manjača uspješno su realizirali vježbu na simulacijskom sistemu JCATS.

Realizacija JCATS vježbe svojevrstan je uvod za pripremu FTX/BBG vježbe vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 14-4“, koja je jedan od ključnih događaja u obuci u 2014. godini, a njeno sprovođenje biti će na poligonu Manjača u maju mjesecu.

Sistem JACTS omogućio je realistično angažiranje svih elemenata podrške sa kojima je izvršen veliki broj operacija počevši od: operacija konvoja, uspostava check pointa (CP) i rad na istom, uspostava patrolne baze (PB) i rad iste, operacije podrške miru (OPM), diverzantsko terorističke grupe (DTG), medicinska evakuacija (MEDEVAC), te desant gdje su pripadnici bataljona pokazali visok stepen profesionalnosti u obavljanju postavljenih zadaća.

Instruktori, ocjenjivači kao i direktor vježbe, pukovnik Hidaet Karasalihović, koji su pratili sam tok izvođenja vježbe na analizi 28.03.2012. godine, u CBS Manjača, iznijeli su pohvale na način i samu realizaciju te pokazane pozitivne rezultate, ocijenivši vježbu vrlo uspješnom. 

Na ovoj vježbi stečena su nova znanja i naučene lekcije na taktičkom i operativnom nivou, a stečena iskustva će se koristiti kako u predstojećoj vježbi vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 14-4“, tako i za učešće u međunarodnim operacijama podrške miru.

Info 4.pbr.