Deminiranje

Saradnja deminera OS BiH i NPA

7.4.2011

U okviru planskih aktivnosti Odjeljenja za deminiranje Operativne komande OS BiH, 06.04.2011.godine, realizovana je kontrola deminerskih radilišta „Zborišta 3 “, Zborišta 4“ i „Unka 3“, u okolini Broda.

U okviru planskih aktivnosti Odjeljenja za deminiranje Operativne komande OS BiH, 06.04.2011.godine, realizovana je kontrola deminerskih radilišta „Zborišta 3 “, Zborišta 4“ i „Unka 3“, u okolini Broda. Tim OK OS BiH, na čelu sa majorom Miljanom Jankovićem, izvršio je kontrolu poštivanja SOP-om propisanih procedura, mjera bezbjednosti i angažovanih kapaciteta.

Na istom zadatku deminiranja terena, na radilištu „Unka 3“, zajedno sa deminerima OS BiH, angažovani su i pripadnici mehaničkog tima nevladine organizacije „Norveška narodna pomoć“ (NPA). Sastav mehaničkog tima NPA čine mašina za mehaničku pripremu zemljišta „MINI MINE WOLF“ i dva operatera Garibović Suad i Mahmutović Zahidin. Proces deminiranja terena na radilištu „Unka 3“ započeo je 08.03.2011.godine i prema predviđenoj dinamici treba da se završi 15.04.2011.godine. Prethodno, navedeni tim je završio mašinsku pripremu terena na deminerskim radilištima „Zborišta 3 “i Zborišta 4“ u iznosu od 29.500 m2 , odnosno 66.600 m2. Nakon završetka radova na radilištu „Unka 3“, tim NPA nastaviće učešće u mašinskoj pripremi zemljišta i na deminerskom zadatku OS BiH „Unka 4“.

U razgovoru sa Garibović Suadom, operaterom deminerske mašine „MINI MINE WOLF“ , još jednom je potvrđena uspješna saradnja deminerskih timova iz sastava OS BiH i organizacije NPA. Iako je teren djelimično močvaran i otežava rad, zajednička dnevna produktivnost na tehničkom izviđanju dostiže do 12.000 m2. Ovom dinamikom deminiranje na padilištu „Unka“ bi se završilo prije predviđenog roka i stvorili povoljni uslovi lokalnom stanovništvu za korištenje zemljišta.

Info – Operativna komanda