Deminiranje

Međunarodno stručno savjetovanje „Humanitarno razminiranje 2011.“

10.5.2011

U organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje i Centra za testiranje, razvoj i obuku, u periodu od 26.04. do 28.04.2011.godine, održano je međunarodno stručno savjetovanje „Humanitarno razminiranje 2011.“.

U organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje i Centra za testiranje, razvoj i obuku, u periodu od 26.04. do 28.04.2011.godine, održano je međunarodno stručno savjetovanje „Humanitarno razminiranje 2011.“. U osmom po redu međunarodnom stručnom savjetovanju u Šibeniku (Republika Hrvatska), učešće je uzelo 170 pripadnika iz 37 zemalja.

Ovogodišnje savjetovanje je imalo za cilj da prezentuje nove tehnologije, vještine i načine edukacije u humanitarnom deminiranju. Velika pažnja je bila posvećena mjerama sigurnosti u procesu humanitarnog deminiranja.
Učesnicima su predstavljene mašine za tehničko izviđanje, oprema za otkrivanje mina i zaštitna oprema deminera. U okviru programa je bila i radionica o medicinskoj edukaciji profesionalnih lica koji obezbjeđuju zdravstvenu zaštitu za učesnike u humanitarnom deminiranju. Na poligonu Gaj kod Skradina učesnici su imali priliku da vide pokaznu vježbu zbrinjavanja pirotehničara, nakon minskog incidenta, kao i upotrebu osam mašina za tehničko izviđanje zemljišta. Jedan od najzanimljivijih detalja savjetovanja bila je prezentacija nove metode izviđanja minski sumnjive površine korištenjem helikoptera.

Predstavnici Oružanih snaga BiH na savjetovanju su bili brigadni general Sakib Forić, pukovnik Željko Šinik i pukovnik Refik Fazlić. Pored predstavnika OS BiH na savjetovanju je prisustvovao gospodin Milenko Tomić iz MO BiH i predstavnici Centra za deminiranje BiH, predstavnici Norveške narodne pomoći i entitetskih civilnih zaštita. General Forić se susreo i razgovarao sa direktorom Hrvatskog centra za deminiranje gospodinom Zdravkom Modrušanom.

Međunarodno stručno savjetovanje o humanitarnom deminiranju je bilo idealna prilika da se prikupe nova znanja iz ove oblasti, čija bi primjena bila od velikog značaja u realizaciji procesa deminiranja teritorije BiH.

Info: Operativna komanda OS BiH