Deminiranje

Posjeta Komandanta EUFOR-a general-majora Ignacio Martína Villalaína deminerskim radilištima Deminerskog bataljona brigade taktičke podrške OK OS BiH

11.4.2008

Komandant EUFOR-a general major Ignacio Martín Villalaín sa visokim oficirima Komande EUFOR-a, 11. aprila 2008. godine posjetio je jedno od deminerskih radilišta Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OK OS BiH – deminersko radilište Kopice – Beše – Brezove Dane, općina Maglaj.

Komandant EUFOR-a general major Ignacio Martín Villalaín sa visokim oficirima Komande EUFOR-a, 11. aprila 2008. godine posjetio je jedno od deminerskih radilišta Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OK OS BiH – deminersko radilište Kopice – Beše – Brezove Dane, općina Maglaj.

U administrativnoj zoni deminerskog radilišta predstavnici brigade Taktičke podrške (br. TP) upriličili su brifing na kojem je brigadir Nenad Garić NŠ brTP u svom obraćanju predstavio misiju, strukturu i lokacije br.TP s obzirom da je to više rodovska jedinica Oružanih snaga BiH, razmještena širom Bosne i Hercegovine. Kapetan Esad Hrnjić predstavio je organizacijsko-formacijsku strukturu deminerskog bataljona, težišne aktivnosti za 2008. godinu, a posebno se osvrnuo na realizirane zadatke u 2007. godini, dok je stariji vodnik I klase Salem Selimović predstavio karakteristike ovog deminerskog radilišta i realizaciju deminiranja na ovoj lokaciji.

Na ovoj lokaciji se pored manuelnog izvodi i mašinsko deminiranje, koristeći mašinu (i tim koji njom upravlja – UEM) koja je donacija EUFOR-a deminerskim timovima na ovom lokalitetu, a koja služi za mašinsku pripremu zemljišta, te su se nakon uvodnog brifinga, koju su organizirali predstavnici brTP OS BiH, delegacije EUFOR-a i OS BiH, zajedno sa načelnikom općine Maglaj Mehmedom Mustabašićem i rukovodiocem službe Civilne zaštite Rasimom Bilićem, uputili na dvije lokacije ovog deminerskog radilišta:

  • Lokaciju na kojoj se izvode radovi manuelnog deminiranja. Komandant EUFOR-a imao je priliku upoznati se sa tehnikama i metodama manuelnog deminiranja deminerskih timova kroz kratku prezentaciju aktivnosti sa ovog deminerskog radilišta a koju je prezentirao stariji vodnik I klase Salem Selimović.
  • Lokaciju na kojoj se izvodi mašinsko deminiranje, mašinom MH05K, a koju izvodi UEM (Udruženje za eliminaciju mina), kao podršku deminiranju koje izvode deminerski timovi Oružanih snaga BiH. Delegacije su imale priliku vidjeti i praktičnu primjenu ove mašine.

„Ja sam u potpunosti uvjeren u profesionalizam Oružanih snaga BiH, to mi je posebno drago iz razloga što je jedan od mojih glavnih zadataka da prenesem i sve ostale odgovornosti na OS BiH, tako da je svaka prilika u kojoj se ja mogu uvjeriti u to da vi ispunjavate svoje zadatke, dobrodošla prilika“, izjavio je komandant EUFOR-a na kraju ove posjete uvjeren u nastavak uspješne saradnje između EUFOR-a i Oružanih snaga BiH.

Karakteristike deminerskih radova na lokaciji Kopice – Beše – Brezove Dane

Površina: 208 459 m2
Vrste aktivnosti: tehničko izviđanje
Metod rada: manuelno, mašinska priprema zemljišta
Namjena: povratak stanovništa (i čišćenje poljoprivrednih zemljišta)
Do 10.04.2008. ostvareno: manuelno 1974 m2 i mašinski 40300 m2
Početak radova: 17.03.2008. godine