Deminiranje

Održana Godišnja analiza protivminskih akcija (PMA) za 2008.godinu

21.1.2009

U Domu OS BiH u Sarajevu 21. 01. 2009. godine u Sarajevu održana je Godišnja analiza protivminskih akcija (PMA) u BiH za 2008. godinu. Na analizi su prezentovani rezultati OS BiH u 2008. godini na realizaciji operacija provođenja humanitarnog deminiranja i Plan protivminskih akcija (PMA) za 2009. godinu.

U Domu OS BiH u Sarajevu 21. 01. 2009. godine u Sarajevu održana je Godišnja analiza protivminskih akcija (PMA) u BiH za 2008. godinu. Na analizi su prezentovani rezultati OS BiH u 2008. godini na realizaciji operacija provođenja humanitarnog deminiranja i Plan protivminskih akcija (PMA) za 2009. godinu.
Komandant Operativne komande Oružanih snaga BiH brigadni general Anto Jeleč i zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije brigadni general Sakib Forić prezentovali su teme koje određuju rad OS BiH na humanitarnom deminiranju koje se odnose na akreditaciju OS BiH u provođenju protivminskih akcija od strane Centra za uklanjanje mina u BiH (BH MAC), obaveze OS BiH u provođenju PMA, organizaciju deminiranja u OS BiH, saradnju OS BiH na polju deminiranja sa drugim vladinim i nevladinim ogranizacijama u BiH. Također, izvršena je analiza i upoređivanje ostvarenih rezultata deminiranja u BiH od 2002 – 2008. godine i prezentovan Plan PMA za 2009. godinu.

Posebno je naglašeno da je u toku 2008. godine deminirano 2.228.027m2 što je najveći rezultat od kada se OS BiH na prostorima Bosne i Hercergovine bave deminiranjem i što predstavlja 106.4% od predviđenog plana
Analizi su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane BiH, Centra za uklanjanje mina u BiH, UNDP (United Nations Development Programme), NPA (Norwegian people's aid), EUFOR-a, te predstavnici Civilne zaštite Federacije BiH i Civilne zaštite RS.

Istovremeno sa održavanjem analize, ispred Doma OS BiH, upriličena je izložba TT zbora. Radi se o dijelu opreme koju koriste jedinice za deminiranje OS BiH.

Ured za odnose s javnošću
kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba