Deminiranje

Pripadnici OS BiH na Kursu za instruktore deminiranja u Španiji

20.2.2009

U okviru saradnje OS Bosne i Hercegovine i Oružnih snaga Španije, grupa od 22 pripadnika OS BiH nalazi se na kursu za instruktore deminiranja u Međunarodnom centru za deminiranje Oružanih snaga Španije.

U okviru saradnje OS Bosne i Hercegovine i Oružnih snaga Španije, grupa od 22 pripadnika OS BiH nalazi se na kursu za instruktore deminiranja u Međunarodnom centru za deminiranje Oružanih snaga Španije, u mjestu Hoyo de Manzares nedaleko od Madrida.
U sklopu šestonedjeljnog plana i programa, pripadnici OS BiH prolaze kroz teoretsko-kabinetsku nastavu i praktičnu obuku organizovanu na poligonima namijenjenim za tu obuku.

Pored tema vezanih za procedure u humanitarnom deminiranju koje primjenjuju Oružane snage Španije, organizovana je nastava iz identifikacije i uništavanja municije, poznavanja mina, opreme i sredstava za deminiranje, eksploziva, topografije, prve pomoći, kao i međunarodnih standarda i sporazuma koji se odnose na deminiranje, proizvodnju i upotrebu mina. Obzirom da pripadnici OS BiH imaju dugogodišnje iskustvo u procesu protiv-minskih aktivnosti (PMA), ovaj kurs je i prilika za razmjenu iskustava u ovoj oblasti.

Pored kvalitetno organizovane obuke, organizovane su i posjete kulturno-historijskim znamenitostima Španije, što boravku naših pripadnika daje posebnu dimenziju.
Ovo je druga po redu grupa pripadnika OS BiH koja boravi u Međunarodnom centru za deminiranje španske vojske, a obuku u ovom Centru su prošli pripadnici vojski Čilea, Ekvadora, Perua, Argentine, Mauritanije, Afganistana, Jordana i drugih zemalja koje su suočene sa problemom zagađenosti minama.
Povratak naših pripadnika planiran je za 28. 02. 2009. godine.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: (033) 286-680, fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba