Deminiranje

Posjeta delegacije Hrvatskog centra za razminiranje vojnoj lokaciji Rajlovac OS BiH

14.1.2014

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ delegaciju iz sastava Hrvatskog centra za razminiranje i Centra za razvoj i obuku su u okviru uzvratne posjete Oružanim snagama Bosne i Hercegovine prihvatili brigadni general Sakib Forić zamjenik komadanta za operacije u OK OS BiH i brigadir Esad Šejtanić komandant Brigade taktičke podrške.

Delegaciju HCR i CTRO predstavljali su ravnatelj Dražen Jakovec, Nikola Pavković, Neven Karas i Tomislav Ban.

Informativni brifing i prezentaciju deminerskih aktivnosti izvršili su načelnik Odjeljenja za deminiranje i uništenje NUS-a brigadir Asim Spahić iz sastava OK i kapetan Sead Hubjer iz sastava Deminerskog bataljona/brTP. Kroz informativni brifing prezentovane su aktivnosti Deminerskog bataljona u proteklom periodu, Plan deminerskih aktivnosti za 2014. godinu, predstavljen je način edukacije personala u obavljanju svih deminerskih zadataka koje obavljaju jedinice OS BiH. Predstavljena je dosadašnja saradnja u vidu obučavanja personala iz sastava drugih vojnih snaga (OS Crne Gore, Armije R. Makedonije) iz oblasti humanitarnog deminiranja i EOD-a, kao i uspješna saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju na prostoru BiH. Cilj posjete predstavnika HCR i CTRO bio je sagledavanje stanja i aktivnosti Deminerskog bataljona/brTP u cilju razvijanje saradnje po pitanju realizacije deminerskih aktivnosti, obuke deminerskog osoblja kao i razmjena novih saznanja i iskustva s kojim su se susretali tokom dosadašnjeg iskustva. Nakon izvršenog informativnog brifinga i konstruktivne rasprave o mogućoj saradnji i pružanju pomoći u realizaciji deminerskih aktivnosti upriličen je TT zbor na kojem je prezentovana deminerska i EOD oprema. Gostima je predstavljen i kapacitet budućeg „Centra za protivminsko djelovanje i EOD OS BiH“ koji je planiran da se oformi na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“. U okviru organizovanog TT zbora učesnici su imali priliku da vide deminersku i zaštitnu opremu koju koriste pripadnici OS BiH prilikom obavljanja deminerskih aktivnosti. Također je predstavljena upotreba mašina za tehničko izviđanje zemljišta, predstavljene su metode upotrebe pasa za otkrivanje eksploziva, metode pronalaska i uništenja kasetne municije i medicinska oprema kojom raspolažu jedinice Deminerskog bataljona brTP.

U ime ostvarene dosadašnje saradnje,obilježavanja ove veoma važne posjete od strane OS BiH gostima je uručen prigodan poklon.

Info-brTP