Mirovne misije

Njemačka Kancelarka na radnom sastanku Afganistanu sa nacionalnim predstavnicima zemalja koje učestvuju u operaciji ISAF

22.5.2013

Njemačka kancelarka Angela Merkel i ministar odbrane Tomas de Majzire bili su u posjeti Afganistanu 10. 05. 2013. godine. Kancelarka i ministar su obišli sjedište njemačkih snaga u Mazar-e-Sharif-u, glavnom gradu sjeverne afganistanske provincije Balk (Balkh). Tom prilikom je održan radni sastanak sa nacionalnim predstavnicima zemalja koje učestvuju u operaciji ISAF pod njemačkom komandom na kojem je bio prisutan pukovnik Enis Redžepagić, nacionalni predstavnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kancelarka Merkel je izrazila zahvalnost i zadovoljstvo radom svih nacija koje učestvuju pod Njemačkom komandom u ISAF misiji u Afganistanu. Njemačka trenutno ima 4 170 oficira, podoficira i vojnika u ISAF misiji koja završava u decembru 2014. Nakon završetka ISAF misije Njemačka planira zadržati oko 800 vojnih lica u Afganistanu u drugoj misiji i Kancelarka je izrazila nadu da će i sve nacije koje su trenutno sa njemačkim vojnicima ostati prisutne u Afganistanu nakon 2014. godine.

U ISAF misiji Regionalne komande sjever zajedno sa Njemačkom učestvuje još 16 zemalja. Oružane snage Bosne i Hercegovine učestvuju u misiji pod komandom Njemačkih oružanih snaga od 2009. godine. Oficiri se šalju u misiju u trajanju od 6 mjeseci. Trenutno je u Afganistanu 8. rotacija od 8 štabnih oficira od kojih je jedan smješten u Kabulu.

Pretpostavljene starješine su zadovoljne sa radom oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od kojih se neki posebno ističu svojim radom u multinacionalnom i multikonfesionalnom okruženju.

Info: OK OS BiH