Posjete

Posjeta vojnog atašea R. Slovenije u BiH lokaciji "Butile" Sarajevo

25.4.2012

Vojni ataše R.Slovenije u BiH brigadir Jožef Murko posjetio je 24.04.2012.godine Glavnu logističku bazu na lokaciji kasarne "Butile" Sarajevo.

Vojni ataše R.Slovenije u BiH brigadir Jožef Murko posjetio je 24.04.2012.godine Glavnu logističku bazu na lokaciji kasarne "Butile" Sarajevo.

Prihvat vojnog atašea R.Slovenije u BiH na lokaciji "Butile" Sarajevo, ispred Glavne logističke baze - Komande logistike izvršio je pukovnik Muharem Huremović (izvršni oficir GLB, ujedno zamjenik komandanta GLB), koji je ujedno iznio kratak informativni brifing o lokaciji i jedinici.

Cilj posjete Glavnoj logističkoj bazi na lokaciji "Butile" Sarajevo bio je upoznavanje sa lokacijom i uslovima života i rada na lokaciji.

Tokom posjete izvršen je obilazak lokacije kasarne "Butile" Sarajevo od strane vojnog atašea R.Slovenije u BiH.

Info – GLB Komande logistike