Posjete

Posjeta delegacije EUFOR-a Komandi 6. pbr

21.5.2012

U posjeti Komandi 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci 16. 05. 2012. godine boravila je delegacija EUFOR-a, koju je predvodio pukovnik Unsal Sigri, načelnik Odjela za obuku i osposobljavanje Glavne komande EUFOR-a u Sarajevu.

U posjeti Komandi 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci 16. 05. 2012. godine boravila je delegacija EUFOR-a, koju je predvodio pukovnik Unsal Sigri, načelnik Odjela za obuku i osposobljavanje Glavne komande EUFOR-a u Sarajevu.
Povod posjete je implementacija pilot projekta „Pridodani timovi za obuku - ETT“, kojeg će u narednom periodu realizovati EUFOR-ov tim za obuku u saradnji sa pripadnicima 6. pbr.
Cilj ovog pilot projekta je priprema i sticanje iskustava za rad ovih timova u budućnosti u brigadama Oružanih snaga BiH. Iskustva stečena u radu Tima pridodanog Komandi 6. pbr će biti korištena za planiranje i razvoj budućih timova u komandama svih pješadijskih brigada OS BiH. Planirano je da od septembra ove godine u komandama brigada počnu sa radom EUFOR-ovi priodani timovi za obuku.
Delegaciju EUFOR-a je primio komandant 6. pbr brigadni general Stamenko Novaković, sa saradnicima. Tom prilikom dao je podršku radu timova i izrazio nadu za uspješnu realizaciju ovog projekta u 6. pbr.
Pukovnik Unsal Sigri, načelnik Odjela za obuku i osposobljavanje Glavne komande EUFOR-a u Sarajevu, izrazio je zahvalnost na prijemu i zadovoljstvo posjetom. Između ostalog, iznio je EUFOR-ove stavove o mjestu i ulozi ETT timova u obuci pripadnika Oružanih snaga BiH.
Info 6.pbr