Posjete

Posjeta delegacije Poljskog vojnog kontigenta u BiH Komandi 6. pbr

12.7.2012

U posjeti Komandi 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci 09.07. 2012. godine boravili su šef Štaba Evropske misije „Altea“ ispred Poljskog kontigenta u BiH pukovnik Miroslaw Tuliszka i komandant Poljskog vojnog kontigenta EUFOR-a u BiH pukovnik Jacek Zienkowicz sa saradnicima.

U posjeti Komandi 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci 09.07. 2012. godine boravili su šef Štaba Evropske misije „Altea“ ispred Poljskog kontigenta u BiH pukovnik Miroslaw Tuliszka i komandant Poljskog vojnog kontigenta EUFOR-a u BiH pukovnik Jacek Zienkowicz sa saradnicima.
Povod dolaska delegacije je upoznavanje sa tokom i aktivnostima pilot projekta „Pridodani timovi za obuku - ETT“, kojeg realizuje EUFOR-ov tim za obuku u saradnji sa pripadnicima 6. pbr. Ovaj EUFOR-ov tim za obuku sačinjava i određen broj pripadnika OS Poljske koji su u sastavu MNBN EUFOR-a (Multinacionalnog bataljona „Sjever“). Glavni zadatak tima je usko povezana saradnja sa Komandom i Štabom 6. pješadijske brigade u oblasti planiranja, provođenja vježbi i obuke. Projekat treba da identifikuje probleme sa kojima se Štab 6. pbr najčešće suočava, a koji se tiču uspostavljanja strukture, organizacije rada i funkcionisanja Štaba i komandnog mjesta za vrijeme pripreme, provođenja vježbe ili pripreme jedinica za ISAF i PfP u skladu sa NATO standardima.
Goste je primio komandant 6. pbr brigadni general Stamenko Novaković sa saradnicima, i tom prilikom razgovarano je o dosadašnjim realizovanim aktivnostima u vezi projekta, kao i potrebama i planovima za njegovu uspješnu realizaciju u narednom periodu. Bila je ovo i prilika za predstavljanje težišnih aktivnosti 6. pbr i upoznavanje sa životom i radom pripadnika ove jedinice.
Tokom razgovora ocijenjeno je da je dosadašnja saradnja u vezi realizacije projekta uspješna i da u tom smjeru treba ići i dalje, te su u vezi s tim zajednički potvrđeni pozitivni efekti i očekivanja ove zajedničke obuke pripadnika MNBN EUFOR-a i 6. pbr. Oružanih snaga BiH.
Susretu su, između ostalih, prisustvovali i načelnik štaba 6. pbr pukovnik Slaven Blavicki, te članovi Poljskog trening tima kojeg predvodi major Zbigniew Sadlej.

Info 6.pbr