Posjete

Realizovana inspekcija specificiranog područja u BiH od strane inspekcijskog tima Republike Slovačke.

29.1.2014

U vremenu od 20. do 23. januara 2014. godine inspekcijski tim Republike Slovačke, sa gostom inspektorom iz Poljske, boravio je u BiH u cilju sprovođenja inspekcije specificiranog područja po Bečkom dokumentu 2011.


Tokom inspekcije specificiranog područja u BiH inspekcijskom timu brifing su podnijele komanda 5.pbr dana 21.01.2014. godine u kasarni „Dubrave“ u Tuzli i komanda br ZS i PZO OS BiH dana 22.01.2014. godine u kasarni „Kozara“ u Banja Luci.

Inspekcija je izvršena kombinovano, upotrebom motornih vozila i jednog helikoptera MI-17 OS BiH. Sve planirane aktivnosti inspekcije su realizovane u skladu sa predviđenim planom. Osim boravka u komandama 5.pbr i br ZS i PZO inspekcijski tim je kratko posjetio Centar za borbenu obuku (CBO) OS BiH u kasarni „Mika Bosnić“ na Manjači.


Vođa inspekcijskog tima Republike Slovačke je tokom završnog debrifinga izrazio zadovoljstvo načinom sprovođenja inspekcije, pohvalio profesionalnost pratećeg tima kao i komande i jedinice OS BiH koje su tom prilikom posjećene. Posebno se zahvalio na prijateljskom, otvorenom i korektnom odnosu pripadnika OS BiH prema inspekcijskom timu izvršenja ove aktivnosti.

Zaključeno je da će u službenom izvještaju, koji će biti podnešen zemljama članicama OSCE-a, biti navedeno da se BiH u potpunosti pridržava odredbi Bečkog dokumenta 2011.

info – ZŠ OS BiH