Sportske i rekreativne aktivnosti

Obilježen Dan CISM-a u 4. pješadijskoj brigadi

14.2.2013

Na lokaciji kasarne ''Božan Šimović'' u Čapljini, 14. februara obilježen je Dan CISM-a, uz učešće oko 230 rekreativaca. Po prvi put ovoj sportskoj manifestaciji u takmičenju u krosu pored pripadnika Oružanih snaga učestvovali su i predstavnici MUP-a HNK, SIPA-e, Srednje škole Čapljina i rekreativci sa prostora Širokog Brijega i Čapljine.

Na lokaciji kasarne ''Božan Šimović'' u Čapljini, 14. februara obilježen je Dan CISM-a, uz učešće oko 230 rekreativaca. Po prvi put ovoj sportskoj manifestaciji u takmičenju u krosu pored pripadnika Oružanih snaga učestvovali su i predstavnici MUP-a HNK, SIPA-e, Srednje škole Čapljina i rekreativci sa prostora Širokog Brijega i Čapljine.

U trci na 6000 metara prvo mjesto u muškoj konkurenciji zauzeo je štabni narednik Zaim Šuman, a u ženskoj konkurenciji vojnik Nermina Bašić.

Pored krosa organiziran je i dvodnevni turnir u nogometu na kome je učestvovalo osam ekipa iz OS BiH. Prvo mjesto na turniru zauzela je ekipa 4. bataljona logističke podrške.

Podsjetimo, Internacionalno vojno vijeće za sport (CISM) je jedna od najvećih međunarodnih multidisciplinarnih sportskih organizacija u svijetu. Organizira razne sportske događaje za oružane snage zemalja članica. Vojnici, koji su se prethodno možda susreli na bojnom polju, sada su zajedno na sportskom borilištu. To je u skladu sa filozofijom i idealima koji su postavljeni u CISM misiji 1998. godine, a potpisani su od strane svih zemalja članica.

Već četvrtu godinu za redom 4. pješadijska brigada OS BiH u mjesecu februaru obilježava Dan CISM-e, po čemu je postala prepoznatljiva ne samo na nivou Bosne i Hercegovine već i šire.

info: 4.pbr.